card

Кэмпийн сургалт

Манай сургууль нь хотын захад Биокомбинатын ойролцоо цэвэр агаарт кэмпийн сургалтаа явуулдаг.