Бэлтгэл ангийн бүртгэл эхэллээ

Англи, Солонгос хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай Гэрэлт-Ирээдүй бүрэн дунд сургууль нь 2018-2019 хичээлийн жилд 1 дүгээр ангид элсэх бяцхан сурагчидаа бүртгэж эхэллээ. 

Манай сургуулийн онцлог, давуу тал: 

  •  Бүх талын боловсрол олгох 5 талт сургалтаар дамжуулан оюуны чадамж, сэтгэлийн тэнхээ, эрүүл бие бялдар, өөрийгөө удирдах, бусадтай харилцах чадваруудыг эзэмшүүлдэг.
  • Сургалтын монгол хөтөлбөрөө өргөжүүлэн  БНСУ-ын дунд, ахлах сургуулийн хөтөлбөрөөс сургалтын арга технологитоо 30% хүртэл тусган хэрэглэдэг.

  • БНСУ-ын дунд сургуулийн хэв шинжийг хадгалсан.

  • Англи хэл, солонгос хэлийг гүнзгийрүүлэн монгол, гадаад багш зааж  TOFEL, TOPIK-д бэлтгэдэг.

  • Ахлах ангийн сурагчид сурагч солилцоогоор БНСУ-д суралцах боломжтой.

  • Улирал бүр байгаль дахь сургалт явуулах сургалтын орчин бүрдсэн кемпийн байртай.

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх дугуйлан 10 гаруй төрлийн дугуйлан