card

Багшийн арга

Цахим Эрин, Цахим багш, Цахим хичээл

2019-2020 оны хичээлийн жилд "COVID-19" вирусын улмаас тогтоосон хөл хорионы үед "Гэрэлт-Ирээдүй" сургуулийн багш нар цахим хичээлийг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.

Багш нарын онлайн хичээлүүдээс

 

 

Теле хичээл

Гэлэлт-ирээдүй сургуулийн Монгол хэл, Уран зохиолын багш Б.Отгонбаатар БМДИ болон "Монголын Телевизүүдийн Холбоо"-той хамтран 41 цагийн "Үндэсний бичиг" хичээлийг бэлтгэн заалаа.

 

Урамшуулах арга

Асуудал

"Шувуудын хаан"-ыг хэрхэн бэлтгэх вэ?

Өнөөдөр хүүхдийг хичээл хийх арга барилд яаж сургаж байна вэ?

Багш хүүхдийг юунд сургадаг вэ?

Хүүхдийг номонд дуртай болгохдоо ухааруулах нь чухал.

Хүүхдийг урамшуулах, зэмлэх